Δράσεις Αστέγων, μέριμνα για τους 'Αστεγους, Δομές, Υπηρεσίες, Νέα C. Nikologiannis, christosn@gmail.com, IDIKA, 2018
 
 
 

leoforeio header

Το πρόγραμμα Φροντίδα Εν Κινήσει έχει ως στόχο να προσεγγίσει τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο με στόχο να τους ανακουφίσει, να τους ενισχύσει και να τους ενδυναμώσει ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν την αυτονομία τους και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η μονάδα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμέν λεωφορείο του ΟΣΥ. Παρέχει υπηρεσίες υγιεινής, ατομικής καθαριότητας, ψυοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτική.

Από τον Νοέμβριο του 2016, βρίσκεται καθημερινά στην Πλατεία Κουμουνδούρου. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός δικτύου θέσεων στάθμευσης που θα παρέχουν υπηρεσίες όπου υπάρχει ανάγκη καλύπτοντας όλο το εύρος του Δήμου Αθηναίων.

Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ΟΣΥ, ο ΟΑΣΑ, η εταιρεία Παπαστράτος και η PRAKSIS. Οι μετατροπές του λεωφορείου πραγματοποίηθηκαν από την ΟΣΥ και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2016. 

leoforeio header

Το πρόγραμμα Φροντίδα Εν Κινήσει έχει ως στόχο να προσεγγίσει τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο με στόχο να τους ανακουφίσει, να τους ενισχύσει και να τους ενδυναμώσει ώστε να μπορέσουν να ανακτήσουν την αυτονομία τους και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η μονάδα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμέν λεωφορείο του ΟΣΥ. Παρέχει υπηρεσίες υγιεινής, ατομικής καθαριότητας, ψυοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτική.

Από τον Νοέμβριο του 2016, βρίσκεται καθημερινά στην Πλατεία Κουμουνδούρου. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός δικτύου θέσεων στάθμευσης που θα παρέχουν υπηρεσίες όπου υπάρχει ανάγκη καλύπτοντας όλο το εύρος του Δήμου Αθηναίων.

Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ΟΣΥ, ο ΟΑΣΑ, η εταιρεία Παπαστράτος και η PRAKSIS. Οι μετατροπές του λεωφορείου πραγματοποίηθηκαν από την ΟΣΥ και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2016. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

praksis

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2017 η ομάδα του Φροντίδα Εν Κινήσει έχει προσεγγίσει συνολικά 523 άτομα, τα οποία εγγράφησαν και έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών του λεωφορείου σε 12,000 επισκέψεις. Από το σύνολο των ατόμων που εξυπηρετούνται στο Φροντίδα Εν Κινήσει (523), 157 είναι σε εξάρτηση ουσιών ή αλκοόλ (ήτοι 33% περίπου), ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία ζουν στο δρόμο, είναι άνδρες, έλληνες πολίτες, παραγωγικής ηλικίας. 

OMBRELLA KATO


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 
Back to top